Aces SA
z nedávné doby:
  • Seznamte se prosím s informacemi o čištění bioplynu.
  • Seznamte se, prosím, s naší nabídkou filtrů vyrobených z HDPE
  • Filtry Ferrotex – už v nabídce ACES SA
  • uhlí SORBOTECH – prohlédněte si široké spektrum naši

vypočítat pokles tlaku

průtok vzduchu
 m3/h
rozměry uhlíkového podloží
délka:
 m
šířka:
 m
tloušťka:
 m
nebo
poloměr:
 m
výška:
 m
typ a velikost uhlí
výsledek:
 kPa/m

Adsorpce na aktivním uhlí

Čištění za použití aktivního uhlí je možné díky využití jevu adsorpce. Jednoduše řečeno tento jev spočívá v hromadění se částeček plynů nebo tekutiny na povrchu pevného tělesa, kterému se říká adsorbent.

Adsorpce můžeme s ohledem na typ působení rozdělit na:

  • chemickou adsorpci - k interakci mezi molekulami a adsorbátem dochází cestou chemických reakcí
  • fyzickou adsorpci - jejím základem jsou Van der Waalsovy síly

Druh adsorpce můžeme stanovit na základě:

Tepla procesu - malé u fyzické adsorpce oproti velkému pro příslušné reakce v případě chemisorpce.

Reverzibility procesu - látka adsorbovaná během fyzického působení může být snadno odstraněno během procesu regenerace, zatímco odstranění chemicky adsorbované vrstvy je obtížné a vyžaduje drastické podmínky

Tloušťky adsorpčních vrstev - u fyzické adsorpce může jejich tloušťka odpovídat několika průměru částic adsorbátu (při správných hodnotách tlaku a teploty) zatímco v důsledku chemisorpce se vytvářejí jednočásticové vrstvy.

Díky vysokému stupni čistoty a jednoduchosti používání se aktivní uhlí stalo adsorbentem se širokým uplatněním. Adsorpce nevyvolává změny chemického složení čištěného média, proto se vlastnosti aktivního uhlí využívají v mnoha technologických procesech.

Odborné znalosti ohledně adsorpčních procesů a dlouholeté zkušenosti týmu inženýrů ACES SA umožňují zvolit vhodný druh aktivního uhlí tak, aby bylo dosaženo efektu očištění, který bude plně odpovídat očekáváním našich klientů.

Přečtěte si také:

O aktivním uhlí

Druhy a uplatnění aktivního uhlí

Účinnost adsorpce

Příprava aktivního uhlí

Uhlí Sorbotech

Kontakt

ACES SA

ul. Łużycka 10
81-537 Gdynia
Poland

tel. +48 58 622 63 50
tel / fax. +48 58 623 30 17

aces@aces.pl

Copyright 2020 Aces SA