Aces SA
z nedávné doby:
 • Seznamte se prosím s informacemi o čištění bioplynu.
 • Seznamte se, prosím, s naší nabídkou filtrů vyrobených z HDPE
 • Filtry Ferrotex – už v nabídce ACES SA
 • uhlí SORBOTECH – prohlédněte si široké spektrum naši

vypočítat pokles tlaku

průtok vzduchu
 m3/h
rozměry uhlíkového podloží
délka:
 m
šířka:
 m
tloušťka:
 m
nebo
poloměr:
 m
výška:
 m
typ a velikost uhlí
výsledek:
 kPa/m

Účinnost adsorpce

Při odpovědi na otázku, jaké sloučeniny mají být adsorbovány aktivním uhlím lze odpovědět, že adsorbovány budou organické sloučeniny a některé větší sloučeniny a neorganické částice, jako jsou jód a rtuť. Obecně lze přijmout, že 90% organických sloučenin může být adsorbováno aktivním úhlem, pouze 10% lze uznat za slabě adsorbovatelné nebo neadsorbovatelné. Ovšem ne všechny sloučeniny jsou adsorbovány se stejnou účinností a průběh procesu adsorpce závisí na mnoha faktorech.

K nejdůležitějším z nich patří:

 • charakter a druh odstraňovaných sloučenin - lépe adsorbované jsou sloučeniny s vyšší molekulární hmotností, nižším tlakem nasycené páry a vyšší teplotou varu.
 • typ použitého aktivního uhlí - uzpůsobení velikosti a průměru pórů odstraňovaným sloučeninám zvyšuje efektivnost a výkonnost procesu
 • koncentrace odstraňovaných sloučenin - schopnost adsorpce roste spolu s koncentrací
 • vlhkost - ve většině případů snižuje nárůst vlhkosti účinnost procesu adsorpce
 • tlak - nárůst tlaku zvyšuje objem adsorpce
 • teplota - účinnost adsorpce se snižuje spolu s nárůstem teploty
 • přítomnost jiných sloučenin - jednotlivé složky směsi soupeří o místo v pórech aktivního uhlí
 • délka kontaktu - doporučená délka kontaktu uhlí s čištěným médiem je pro jednotlivé procesy různá

Ukázková izoterma adsorpce pro proces odstraňování ChUT z průmyslových splašků. Graf ukazuje rozdíly v účinnosti v závislosti na použitém aktivním uhlí.

Ukázková izoterma adsorpce pro proces odstraňování ChUT z průmyslových splašků. Graf ukazuje rozdíly v účinnosti v závislosti na použitém aktivním uhlí.

Schopnost využívat výše uvedené zásady spolu se speciálními znalostmi ohledně použitého produktu jsou klíčové při výběru vhodného řešení založeného na aktivním uhlí. Tým ACES SA vyvine na zásadě svých zkušeností veškeré úsilí, aby navržené aktivní uhlí zajistilo maximální účinnost. Pro získání odpovědí na Vaše doplňující dotazy kontaktujte oddělení Kontakt

Přečtěte si také:

O aktivním uhlí

Druhy a uplatnění aktivního uhlí

Adsorpce na aktivním uhlí

Příprava aktivního uhlí

Kontakt

ACES SA

ul. Łużycka 10
81-537 Gdynia
Poland

tel. +48 58 622 63 50
tel / fax. +48 58 623 30 17

aces@aces.pl

Copyright 2020 Aces SA