Aces SA
z nedávné doby:
 • Seznamte se prosím s informacemi o čištění bioplynu.
 • Seznamte se, prosím, s naší nabídkou filtrů vyrobených z HDPE
 • Filtry Ferrotex – už v nabídce ACES SA
 • uhlí SORBOTECH – prohlédněte si široké spektrum naši

vypočítat pokles tlaku

průtok vzduchu
 m3/h
rozměry uhlíkového podloží
délka:
 m
šířka:
 m
tloušťka:
 m
nebo
poloměr:
 m
výška:
 m
typ a velikost uhlí
výsledek:
 kPa/m

Uhlíkové filtry

S ohledem na vysokou absorpční schopnost aktivního uhlí je toto široce používáno v mnoha odvětvích průmyslu. Abychom ale dosáhli očekávaného výsledku, je nezbytné zajistit optimální podmínky, v nichž bude absorpční proces probíhat nejefektivněji. Kromě použití vhodného aktivního uhlí (původ aktivního uhlí, vnitřní struktura) má obrovský význam také výběr vhodného uhlíkového filtru. Pouze správně vybraná filtrační jednotka zajistí efektivní a bezpečné používání uhelného podloží. Tvar koncového projektu ovlivňují následující faktory:

 • druh a množství čištěného média
 • teplota čištěného média
 • koncentrace nečistot
 • vyžadovaná úroveň redukce nečistot
 • vyžadovaný pracovní čas uhlíkového filtru

Zohlednění výše uvedených faktorů umožní optimální volbu filtračního řešení pro potřeby klienta. Díky bohatým zkušenostem Vám pomohou specialisté ACES při výběru vhodného řešení. Mezi naší firmou nabízenými filtry můžete najít malé filtry z černé oceli k čištění výrobních splašků a kontejnerová řešení pro čištění proudu vody nad 30 000 m3/h. Uhlíkové filtry ACES lze použít v každé aplikace, kde je nezbytné účinné snížení množství organických a některých neorganických sloučenin. Jako příklady takovýchto aplikací mohou posloužit:

 • čištění pitné vody
 • čištění splašků
 • redukce VOC (filtry do lakovacích kabin, filtry pro lakovny apod.)
 • dezodorizace (překládací haly odpadů, třídírny, čističky odpadních vod)
 • čištění bioplynu (odstraňování sirovodíku, odstraňování siloxanů)

Široké technické možnosti a využívání moderních technologií nám umožňují výrobu vysoce výkonných uhlíkových filtrů podle pokynů klienta. Kromě dodávek uhlíkových filtrů spolu s uhlím Vám nabízíme komplexní služby výstavby průmyslových filtračních oběhů, která je obohacena o přípravu projektu a výstavbu filtrační instalace.

Přečtěte si také:

Filtry Ferrotex

Filtry z HDPE

Kontakt

ACES SA

ul. Łużycka 10
81-537 Gdynia
Poland

tel. +48 58 622 63 50
tel / fax. +48 58 623 30 17

aces@aces.pl

Copyright 2020 Aces SA