Aces SA
z nedávné doby:
  • Seznamte se prosím s informacemi o čištění bioplynu.
  • Seznamte se, prosím, s naší nabídkou filtrů vyrobených z HDPE
  • Filtry Ferrotex – už v nabídce ACES SA
  • uhlí SORBOTECH – prohlédněte si široké spektrum naši

vypočítat pokles tlaku

průtok vzduchu
 m3/h
rozměry uhlíkového podloží
délka:
 m
šířka:
 m
tloušťka:
 m
nebo
poloměr:
 m
výška:
 m
typ a velikost uhlí
výsledek:
 kPa/m

Uhlí Sorbotech

Aktivní černé, kokosové, dřevěné a impregnované uhlí. V závislosti na potřebách granulované, formované a sypké. Seznamte se, prosím, z řadou výrobků SORBOTECH, nejkvalitnějším aktivním uhlím.

Dosáhnutí nejlepšího technologického efektu vyžaduje použití vhodného aktivního uhlí se specifickými vlastnostmi. ACES SA je díky širokému spektru produktů SORBOTECH schopna dodat Vám aktivní uhlí s parametry splňujícími veškeré technologické nároky Vaší instalace. Seznamte se, prosím, s našimi hlavními produkty.

GRANULOVANÉ UHLÍ

Granulované aktivní uhlí

Granulované aktivní uhlí

SORBOTECH LG 95 – živičné aktivní uhlí ve formě granulátu s velmi vysokými absorpčními vlastnostmi. Používá se především k čištění kapalin včetně pitné vody, splašků nebo roztoků používaných při výrobě (např. roztoky aminů). Výrobek disponuje polským atestem Polského hygienického ústavu.

SORBOTECH LG 85 – granulované živičné aktivní uhlí se standardními absorpčními vlastnostmi. Využívaný k čištění tekutin. Dokonale se osvědčil v domácích vodních filtrech. Výrobek disponuje polským atestem Polského hygienického ústavu.

SORBOTECH LGCO 100 – granulované aktivní uhlí z kokosových slupek. Velmi dobré absorpční vlastnosti a velká plocha mikropórů. Uhlí používané především k čištění tekutin, úpravě pitné vody a čištění alkoholu. S ohledem na vysokou odolnost doporučovaný v instalacích na úpravu pitné vody s možností regenerace. Výrobek disponuje polským atestem Polského hygienického ústavu.

SORBOTECH LGCO 85 – granulované uhlí z kokosových slupek se standardními absorpčními vlastnostmi. Používaný k čištění tekutin včetně pitné vody a alkoholu. Výrobek disponuje polským atestem Polského hygienického ústavu.

SORBOTECH GGCO 105 – granulované uhlí z kokosových slupek je velmi dobrými absorpčními vlastnostmi. S ohledem na svou granulaci ( 2,36 - 4,75 mm ) se využívá především k čištěná plynů, např. v procesech dezodorizace. Výrobek disponuje polským atestem Polského hygienického ústavu.

SORBOTECH LAG 90 – granulované aglomerované aktivní uhlí. Díky svým absorpčním vlastnostem se doporučuje především k odbarvování tekutin. Výrobek disponuje polským atestem Polského hygienického ústavu.

SORBOTECH LAG 90 AW - granulované aglomerované aktivní uhlí prané v kyselině. Díky svým absorpčním vlastnostem se doporučuje především k odbarvování tekutin. Výrobek disponuje polským atestem Polského hygienického ústavu.

SORBOTECH FGB 30 – granulované aktivní uhlí využívané při čištění plynných spalin vznikajících během spalování komunálního odpadu nebo tepelného zpracování čistírenských kalů. Vnitřní struktura umožňuje efektivní odstraňování dioxinů, furanů a těžkých kovů.

FORMOVANÉ UHLÍ

Formované aktivní uhlí

Formované aktivní uhlí

SORBOTECH GE 604 - antracitové formované uhlí s průměrem válečků 4mm. S ohledem na velmi dobré absorpční vlastnosti se používá v aplikacích na čištění vzduchu a procesních plynů, jako je omezení emisí těkavých organických látek nebo dezodorizace. Výrobek disponuje polským atestem Polského hygienického ústavu.

SORBOTECH GE 603 - antracitové formované uhlí s průměrem válečků 3 mm. S ohledem na velmi dobré absorpční vlastnosti se používá v aplikacích na čištění vzduchu a procesních plynů, jako je omezení emisí těkavých organických látek nebo dezodorizace. Výrobek disponuje polským atestem Polského hygienického ústavu.

SORBOTECH GE 504 – antracitové formované uhlí s průměrem válečků 4 mm. Díky standardním absorpčním vlastnostem se používá ve většině instalací na čištění plynů. Široké uplatnění nalezl např. v omezování emisí styrenu nebo při čištění vzduchu pocházejícího z lakovacích a natíracích kabin.

SORBOTECH GE 503 – antracitové formované uhlí s průměrem válečků 3 mm. Díky standardním absorpčním vlastnostem se používá ve většině instalací na čištění plynů. Široké uplatnění nalezl např. v omezování emisí styrenu nebo při čištění vzduchu pocházejícího z lakovacích a natíracích kabin.

SYPKÉ UHLÍ

SORBOTECH LPW 90 – sypké aktivní uhlí vyráběné z uhlí dřevěného. Díky makropórovité struktuře se dokonale hodí k úpravě pitné vody a procesní eliminaci látek vyvolávajících nežádoucí pachuť, pach nebo barvu. Výrobek disponuje polským atestem Polského hygienického ústavu.

SORBOTECH LPW 125 CA – chemicky aktivované sypké aktivní uhlí vyráběné z uhlí dřevěného. Díky makropórovité struktuře se dokonale hodí k úpravě pitné vody a procesní eliminaci látek vyvolávajících nežádoucí pachuť, pach nebo barvu. Výrobek disponuje polským atestem Polského hygienického ústavu.

SORBOTECH FP 50 – sypké aktivní uhlí využívané při čištění plynných spalin vznikajících během spalování komunálního odpadu nebo tepelného zpracování čistírenských kalů. Silně rozvinutá vnitřní struktura umožňuje efektivní odstraňování dioxinů, furanů a těžkých kovů.

SORBOTECH FPB 30 – sypké aktivní uhlí využívané při čištění plynných spalin vznikajících během spalování komunálního odpadu nebo tepelného zpracování čistírenských kalů. Speciálně rozvinutá vnitřní struktura umožňuje efektivní odstraňování dioxinů, furanů a těžkých kovů na požadovanou úroveň emisí.

IMPREGNOVANÉ UHLÍ

SORBOTECH GERS-1 – formované a impregnované aktivní uhlí. Základní produkt k odstraňování H2S, SO2 a kyselých sloučenin z plynů. Široce používaný v systémech čištění bioplynu a dezodorizace vzduchu pocházejícího na příklad z čistíren odpadních vod.

SORBOTECH GERS-2 – formované a impregnované aktivní uhlí s vysokou efektivností adsorpce. Používá se k odstraňování H2S, SO2 a kyselých sloučenin z plynů. Používaný k čištění bioplynu a k dezodorizace v průmyslových instalacích.

SORBOTECH GERS-3 – speciálně impregnované aktivní uhlí s velmi vysokou efektivností adsorpce H2S, SO2 a kyselých sloučenin z plynů. Používá se především k odsiřování bioplynu, při němž se obzvláštní důraz klade na co nejdelší chod instalace mezi výměnami.

SORBOTECH GERA-1 – impregnované formované aktivní uhlí určené k odstraňování amoniaku a těkavých aminů z plynů. Používá se především v rozvodech na dezodorizaci vzduchu u čističek odpadních vod.

Sorbotech GERM-1 - impregnované formované aktivní uhlí k odstraňování výparů rtuti z plynů. Široce používaný k čištění zemního plynu.


Výše uvedená uhlí jsou pouze základními produkty v nabídce ACES SA. Vycházíme vstříc Vašim očekáváním a kromě standardních produktů nabízíme i dodávky aktivního uhlí vyrobeného v souladu s Vašimi požadavky. Kontaktujte naše specialisty.

Přečtěte si také:

Aktivní uhlí

Druhy a uplatnění aktivního uhlí

Adsorpce na aktivním uhlí

Účinnost adsorpce

Příprava aktivního uhlí

Kontakt

ACES SA

ul. Łużycka 10
81-537 Gdynia
Poland

tel. +48 58 622 63 50
tel / fax. +48 58 623 30 17

aces@aces.pl

Copyright 2020 Aces SA