Aces SA
z nedávné doby:
  • Seznamte se prosím s informacemi o čištění bioplynu.
  • Seznamte se, prosím, s naší nabídkou filtrů vyrobených z HDPE
  • Filtry Ferrotex – už v nabídce ACES SA
  • uhlí SORBOTECH – prohlédněte si široké spektrum naši

vypočítat pokles tlaku

průtok vzduchu
 m3/h
rozměry uhlíkového podloží
délka:
 m
šířka:
 m
tloušťka:
 m
nebo
poloměr:
 m
výška:
 m
typ a velikost uhlí
výsledek:
 kPa/m

Čištění bioplynu

Co to je bioplyn a jaké je jeho složení?

Filtry HDPE – systém čištění bioplynu

Filtry HDPE – systém čištění bioplynu

Bioplyn není nic jiného, než produkt anaerobního kvašení organických látek. Surovinami používanými k výrobě bioplynu mohou být biodegradovatelné odpady, zvířecí výkaly, energetické rostliny nebo kalů z odpadních vod. Plyn vznikající během procesu kvašení se skládá z metanu, oxidu uhličitého, vodíku, dusíku, kyslíku, sirovodíku a často ze siloxanů a aromatických sloučenin. Aby spalování bioplynu probíhalo bezproblémově, musí se provozovatel bioplynové stanice zaměřit na odstranění sirovodíku, siloxanů a aromatických sloučenin.

Proč je z bioplynu zapotřebí odstranit sirovodík?


Částice sirovodíku

Sirovodík (H2S) je nevelká neorganická sloučenina, kterou si všichni spojují se zápachem shnilých vajíček. Kromě nepříjemného zápachu může sirovodík vyvolávat korozi. Zkorodované části turbín a motorů by v bioplynové stanici podléhaly poruchám a prostoje spojené s opravami by generovaly ztráty ve výrobě energie a ztráty spojené s náklady na opravu drahých zařízení. Právě proto stanovují všichni výrobci zařízení k spalování bioplynu horní hranici obsahu sirovodíku.
S ohledem na cestou, kterou vzniká bioplyn, je obsah sirovodíku často větší než přípustný. Nejjednodušším a nejefektivnějším způsobem redukování množství sirovodíku je použití aktivního uhlí určeného k redukci sirovodíku. K tomuto účelu Vám doporučujeme produkty z řady Sorbotech GERS.

Proč jsou siloxany v bioplynu nežádoucí?


Částice siloxanů

Siloxany jsou organické křemíkové sloučeniny se širokým spektrem využití v kosmetickém, potravinářském nebo automobilovém průmyslu. Z tohoto důvodu se s nimi setkáváme především v skládkovém plynu a v bioplynu pocházejícím z čističek odpadních vod. Během spalování bioplynu při vysokých teplotách vzniká křemen (SiO2) nebo silikáty (SixOy), které se ukládají na částech motorů a turbín a to může, zjednodušeně řečeno, vézt k zadření těchto dílů. Právě proto je nezbytné odstraňování těchto sloučenin z bioplynu. S ohledem na svou stavbu a vlastnosti siloxany dokonale absorbuje aktivní uhlí, jako je Sorbotech GE.

Aromatické sloučeniny - proč je třeba na ně myslet?

Aromatické sloučeniny, často nazývané TOC, se vyskytují v doprovodu siloxanů. Při jejich spalování nehrozí koroze ani zadření motoru. Proč je tedy tak důležité uvedené množství TOC v zkoumaném bioplynu? Protože těkavé organické sloučeniny soupeří se siloxany o místo v pórech aktivního uhlí. To znamená, že vysávají aktivní uhlí a urychlují tím okamžik výměny aktivního uhlí ve filtru.

K odstranění veškerých uvedených nečistot je nezbytné využití techniky, která bude efektivní, snadno použitelná a ekonomická. Všechny tyto vlastnosti splňuje instalace založená na aktivním uhlí. Speciálně připravené uhlí z řady Sorbotech GERS a Sorbotech GE umožňuje účinné odstraňování sirovodíku a siloxanů. Pro úplné využití absorpčních možností uhlí Sorbotech navrhujeme použít vhodný filtr z řady Sorbofil GPE. Kontaktujte nás, prosím, za účelem výběru řešení uzpůsobeného Vaším potřebám.

Kontakt

ACES SA

ul. Łużycka 10
81-537 Gdynia
Poland

tel. +48 58 622 63 50
tel / fax. +48 58 623 30 17

aces@aces.pl

Copyright 2020 Aces SA