Jaké aktivní uhlí se doporučuje pro použití ve spalovnách?

Pro proces čištění spalin doporučujeme prachové uhlí řady Sorbotech® FP, které slouží pro odstraňování dioxinů a furanů (PCDD/F) a těžkých kovů. V případě technologií založených na granulovaném uhlí nachází použití aktivní uhlí Sorbotech® FGB a FGBS.