To, zda je aktivní uhlí nebezpečný odpad, určuje jeho kód a ten závisí přímo na jeho použití.