V důsledku nabytí účinnosti nového zákona bychom Vás rádi informovali, že Vaše údaje jsou v naší databázi firemních klientů.
V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme informovat, že správcem Vámi poskytnutých údajů je ACES Sp. z o.o., ul. Łużycka 10, 81-537 Gdyně.

Pravidla pro zpracování vašich údajů společností ACES Sp. z o.o. jsme nastínili níže:

V souladu s novými předpisy, s přihlédnutím k nutnosti Vás kontaktovat, si Vás dovolujeme informovat, že Vámi poskytnuté údaje použijeme k prezentaci obchodních nabídek, akcí, obsahu přímého marketingu, prodeji zboží a komplexní realizace smluv, provádění interních analýz, jakož i za účelem zodpovězení případných dotazů a ověřování platební důvěryhodnosti.

Pro zachování obchodního vztahu budou data uložena na dobu neurčitou. Právním základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem společnosti ACES Sp. z o.o ..
V naší databázi uchováváme daňové identifikační číslo Vaší společnosti, sídlo a doručovací adresy, jména a příjmení, e-mailové adresy, e-mailovou korespondenci a kontaktní telefonní čísla.
Naše osobní údaje chráníme před neoprávněným přístupem třetích stran. Přístup k aplikaci obsahující osobní údaje je umožněn pouze oprávněným osobám a pouze v nezbytném rozsahu.

V souladu s novými ustanoveními nařízení „GDPR“ máte právo na přístup ke svým údajům, jejich opravu a výmaz.

Máte také další práva vyplývající z ustanovení Nařízení, jako např.: požadavek na výmaz údajů, právo odvolat souhlas s jejich zpracováním nebo vznést námitku proti zpracování.
V případě námitky proti zpracování údajů a tím ukončení jejich zpracování zašlete prosím tyto informace formou zpětné zprávy na e-mailovou adresu aces@aces.pl nebo korespondenčně na adresu ACES Sp. z o.o., ul. Łużycka 10, 81-537 Gdynia. & Nbsp;

Zároveň bychom Vás rádi informovali, že v případě neexistence Vaší námitky, ACES Sp. z o.o. bude trvale uchovávat vaše osobní údaje a používat je k udržování obchodních vztahů a zasílání všech nabídek za podmínek v souladu se stávající spoluprací.

 

1. Obecné informace.

 1. Provozovatelem webu www.aces.pl je ACES Sp. z o.o. se sídlem ul. Łużycka 10, 81-537 Gdynia

 2. Web získává informace o uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:

  1. Dobrovolným zadáním informací do formulářů.

  2. Ukládáním souborů cookie (tzv. "cookies") v koncových zařízeních.

  3. Shromažďováním protokolů webového serveru provozovatelem hostingu Home.pl působícím na adrese www.home.pl

2. Informace ve formulářích.

 1. Webové stránky shromažďují informace poskytnuté dobrovolně uživatelem.

 2. Web může také ukládat informace o parametrech připojení (časové razítko, IP adresa)

 3. Údaje ve formuláři nejsou zpřístupněny třetím stranám jinak než se souhlasem uživatele.

 4. Údaje uvedené ve formuláři mohou být množinou potenciálních zákazníků, registrovaných Provozovatelem webu v registru vedeném generálním inspektorem ochrany osobních údajů.

 5. Údaje uvedené ve formuláři jsou zpracovávány za účelem vyplývajícím z funkce konkrétního formuláře, např. pro zpracování požadavku na službu nebo obchodního kontaktu.

 6. Údaje uvedené ve formulářích mohou být předány subjektům, které technicky provádějí určité služby, např. zajišťují doručení objednávky.

3. Informace o souborech cookie.

 1. Webové stránky používají soubory cookie.

 2. Soubory cookie (tzv. "cookies") jsou data IT, zejména textové soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení Uživatele Webu a jsou určeny pro používání stránek Webu. Soubory cookie obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu uložení na koncovém zařízení a jedinečné číslo.

 3. Subjekt, který umísťuje soubory cookie na koncové zařízení uživatele webové stránky a přistupuje k nim, je provozovatel webové stránky.

 4. Soubory cookie se používají pro následující účely:

  1. vytváření statistik, které pomáhají porozumět tomu, jak uživatelé webových stránek používají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah;

  2. udržování relace Uživatele Webu (po přihlášení), díky čemuž Uživatel nemusí znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce Webu;

  3. určení profilu uživatele za účelem zobrazení shodných materiálů v reklamních sítích, zejména v síti Google.

 5. Webové stránky používají dva základní typy souborů cookie: soubory cookie relace a trvalé soubory cookie. Relační cookies jsou dočasné soubory, které se ukládají na koncovém zařízení Uživatele až do odhlášení, opuštění webové stránky nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče). Trvalé soubory cookie jsou uloženy na koncovém zařízení Uživatele po dobu stanovenou v parametrech souboru cookie nebo do doby, než je Uživatel smaže.

 6. Software pro prohlížení webu (webový prohlížeč) obvykle ve výchozím nastavení umožňuje ukládání cookies na koncovém zařízení Uživatele. Uživatelé webových stránek mohou v tomto ohledu změnit nastavení. Webový prohlížeč umožňuje smazat soubory cookie. Je také možné automaticky blokovat soubory cookie. Podrobné informace k tomuto tématu naleznete v nápovědě nebo dokumentaci webového prohlížeče.

 7. Omezení používání souborů cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách.

 8. Soubory cookie umístěné na koncovém zařízení uživatele webové stránky mohou používat také inzerenti a partneři spolupracující s provozovatelem webové stránky.

 9. Doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů těchto společností, abyste se dozvěděli o pravidlech používání souborů cookie používaných ve statistikách: Zásady ochrany osobních údajů Google Analytics

 10. Reklamní sítě, zejména síť Google, mohou používat soubory cookie k zobrazování reklam přizpůsobených způsobu, jakým uživatel používá webovou stránku. Za tímto účelem mohou ukládat informace o navigační cestě uživatele nebo době strávené na dané stránce.

 11. Pokud jde o informace o uživatelských preferencích shromážděných reklamní sítí Google, uživatel může prohlížet a upravovat informace odvozené ze souborů cookie pomocí nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Protokoly serveru.

 1. Informace o chování některých uživatelů jsou protokolovány ve vrstvě serveru. Tyto údaje slouží pouze ke správě webu a k zajištění co nejefektivnějšího servisu poskytovaných hostingových služeb.

 2. Prohlížené zdroje jsou identifikovány pomocí URL adres. Kromě toho lze uložit následující:

  1. čas požadavku,

  2. čas odeslání odpovědi,

  3. název klientské stanice - identifikace prováděná protokolem HTTP,

  4. informace o chybách, ke kterým došlo během provádění transakce HTTP,

  5. URL adresa stránky dříve navštívené uživatelem (odkaz referer) – pokud byl web navštěvován prostřednictvím odkazu,

  6. informace o prohlížeči uživatele,

  7. Informace o IP adrese.

 3. Výše ​​uvedená data nejsou spojena s konkrétními lidmi procházejícími web.

 4. Výše ​​uvedená data se používají pouze pro účely správy serveru.

5. Poskytování dat.

 1. Údaje mohou být zpřístupněny třetím stranám pouze v rámci zákonem povolených limitů.

 2. Údaje umožňující identifikaci fyzické osoby jsou zpřístupněny pouze se souhlasem této osoby.

 3. Provozovatel může být požádán, aby informace shromážděné Webem poskytl oprávněným orgánům na základě zákonných požadavků v rozsahu vyplývajícím z žádosti.

6. Správa cookies – jak vyjádřit a odvolat souhlas v praxi?

 1. Pokud si uživatel nepřeje přijímat cookies, může změnit nastavení prohlížeče. Vyhrazujeme si, že deaktivace souborů cookie nezbytných pro procesy ověřování, zabezpečení, udržování uživatelských preferencí může ztížit a v extrémních případech může znemožnit používání webových stránek