Jaké aktivní uhlí se doporučuje pro úpravu bazénové vody?

Pro úpravu bazénové vody doporučujeme granulované aktivní kokosové uhlí řady Sorbotech® LGCO. Levnější a stejně často používanou alternativou může být bituminózní uhlí Sorbotech® LG.

Jaké aktivní uhlí se doporučuje pro úpravu vody z vodovodu?

Pro úpravu vody z vodovodu se nejčastěji používá bituminózní uhlí Sorbotech® LG ve standardní granulaci 8x30 mesh (0,6–2,36 mm), občas se také používá kokosové uhlí Sorbotech® LGCO. V případě jiné technologie úpravy vody – s použitím uhlí v prachové formě, prachové dřevěné uhlí Sorbotech® LPW.

Jaké aktivní uhlí se doporučuje pro úpravu vody v potravinářském průmyslu?

Pro úpravu vody v potravinářském průmyslu doporučujeme používat čisté kokosové uhlí s nízkým obsahem popela Sorbotech® LGCO. V tomto odvětí nachází použití také bituminózní uhlí Sorbotech® LG a prachové uhlí LPW.

Jaké aktivní uhlí se doporučuje pro použití ve spalovnách?

Pro proces čištění spalin doporučujeme prachové uhlí řady Sorbotech® FP, které slouží pro odstraňování dioxinů a furanů (PCDD/F) a těžkých kovů. V případě technologií založených na granulovaném uhlí nachází použití aktivní uhlí Sorbotech® FGB a FGBS.

Jaké uhlí se doporučuje pro použití v bioplynových stanicích?

V případě použití pro odstraňování sirovodíku se doporučuje formované impregnované aktivní uhlí řady Sorbotech® GERS, zatímco pro odstranění siloxanů stačí obvykle použít neimpregnované formované uhlí řady Sorbotech® GE. V případě uhlí pro čištění bioplynu doporučujeme, abyste nás vždy kontaktovali, abychom vám pomohli vybrat nejvhodnější výrobek.

Jaké aktivní uhlí se doporučuje pro použití ve větracích systémech a extraktorech pro gastronomii?

Zde se osvědčí granulované uhlí řady Sorbotech® GGCO na bázi kokosového ořechu a také formované uhlí řady Sorbotech® GE a granulované uhlí řady Sorbotech® GG.

Jak se má nakládat s použitým aktivním uhlím?

Použité aktivní uhlí je odpad, který musí být podroben zužitkování nebo zpětnému využití. Sběr, přeprava a také zužitkování nebo zpětné využití mohou provádět pouze subjekty, které mají k tomu potřebná povolení.

Je aktivní uhlí nebezpečný odpad?

To, zda je aktivní uhlí nebezpečný odpad, určuje jeho kód a ten závisí přímo na jeho použití.

Jaké aktivní uhlí by se mělo používat ke snížení zápachu z odpadních vod?

Skupinou chemických sloučenin používaných při čištění odpadních vod (čističky odpadních vod, čerpací stanice atd.), které způsobují zápachové znečištění ovzduší, jsou sloučeniny síry (sirovodík, merkaptany). V tomto případě je účinnou metodou použití speciálního impregnovaného aktivního uhlí z rodiny Sorbotech®GERS. Adsorpce na uhlíkovém loži je založena na principu chemisorpce.


Kontakt

ACES Sp. z o.o.

ul. Łużycka 10
81-537 Gdynia
Poland

tel. +48 58 622 63 50
tel / fax. +48 58 623 30 17

aces@aces.pl