Při odpovědi na otázku, jaké sloučeniny mají být adsorbovány aktivním uhlím lze odpovědět, že adsorbovány budou organické sloučeniny a některé větší sloučeniny a neorganické částice, jako jsou jód a rtuť. Obecně lze přijmout, že 90% organických sloučenin může být adsorbováno aktivním úhlem, pouze 10% lze uznat za slabě adsorbovatelné nebo neadsorbovatelné. Ovšem ne všechny sloučeniny jsou adsorbovány se stejnou účinností a průběh procesu adsorpce závisí na mnoha faktorech.

K nejdůležitějším z nich patří:

  • charakter a druh odstraňovaných sloučenin - lépe adsorbované jsou sloučeniny s vyšší molekulární hmotností, nižším tlakem nasycené páry a vyšší teplotou varu.
  • typ použitého aktivního uhlí - uzpůsobení velikosti a průměru pórů odstraňovaným sloučeninám zvyšuje efektivnost a výkonnost procesu
  • koncentrace odstraňovaných sloučenin - schopnost adsorpce roste spolu s koncentrací
  • vlhkost - ve většině případů snižuje nárůst vlhkosti účinnost procesu adsorpce
  • tlak - nárůst tlaku zvyšuje objem adsorpce
  • teplota - účinnost adsorpce se snižuje spolu s nárůstem teploty
  • přítomnost jiných sloučenin - jednotlivé složky směsi soupeří o místo v pórech aktivního uhlí
  • délka kontaktu - doporučená délka kontaktu uhlí s čištěným médiem je pro jednotlivé procesy různá

Ukázková izoterma adsorpce pro proces odstraňování ChUT z průmyslových splašků. Graf ukazuje rozdíly v účinnosti v závislosti na použitém aktivním uhlí.

Ukázková izoterma adsorpce pro proces odstraňování ChUT z průmyslových splašků. Graf ukazuje rozdíly v účinnosti v závislosti na použitém aktivním uhlí.

Schopnost využívat výše uvedené zásady spolu se speciálními znalostmi ohledně použitého produktu jsou klíčové při výběru vhodného řešení založeného na aktivním uhlí. Tým ACES Sp. z o.o. vyvine na zásadě svých zkušeností veškeré úsilí, aby navržené aktivní uhlí zajistilo maximální účinnost. Pro získání odpovědí na Vaše doplňující dotazy kontaktujte oddělení Kontakt

Přečtěte si také: