Voda je nezbytnou složkou potřebnou k životu. Aby byla vhodná pro použití v potravinách, musí splňovat příslušné parametry, stanovené v nařízení ministra zdravotnictví ze dne 29. března 2007 o kvalitě vody určené pro lidskou spotřebu (Sb. zák. č. 61, částka 417). Než se však voda dostane do sítě, musí být upravena na filtračním podloží za účelem mj. snížení sloučenin železa, manganu a amoniaku a zvýšení úrovně tvrdosti na přijatelnou úroveň. Snížení Fe, Mn, NH3 nastává na křemičitém podloží, často podporovaném antracitem a pyroluzitem, a ke snížení tvrdosti dochází nejčastěji na dolomitovém podloží. V procesech čištění pitné vody neexistuje univerzální metoda výběru podloží. V závislosti na původu vody má každý přívod různé parametry a odlišnou tendenci k procesu filtrace. Správný výběr podloží je klíčovým prvkem v technologii úpravy vody.

 

Neexistuje univerzální metoda výběru filtračního podloží pro úpravu vody. Každý případ je jiný a je třeba k němu přistupovat individuálně, aby vybraná filtrační podloží umožňovala snížit parametry na úrovně stanovené v nařízení ministra. Právě vlastnosti surové vody rozhodují o její úpravě v jedno- nebo dvoustupňovém systému a množství nežádoucích sloučenin rozhoduje o tom, zda budou v projektu použita křemičitá podloží nebo budou také podporována antracitem a/nebo pyroluzitem. Místo odběru surové vody jsou konstrukce filtrační nádrže, drenážní systém faktory, které mají vliv na vhodný výběr granulace a množství podloží použitých pro proces úpravy.

 

Nelze vybrat filtrační podloží bez příslušných znalostí a zkušeností. Abychom poskytli podporu všem, kteří se potýkají s problémem úpravy vody, zavedli jsme službu výběru filtračních podloží. Na základě parametrů surové vody a našich znalostí a zkušeností jsme schopni vybrat filtrační podloží tak, aby jeho použití bylo odůvodněno ve stanoveném případě. Jako výrobce aktivního uhlí a dodavatel filtračních podloží dokonale známe vlastnosti našich výrobků a umíme je vybrat podle požadavků klienta se zohledněním nejvyšší efektivity a snížení nákladů. Navržené řešení kontrolujeme na testovací sadě ve zkušebním období. Taková činnost nezanechává žádné pochybnosti, že navržené podloží je efektivní a splňuje svou úlohu. Získané výsledky jsou pro klienta důkazem, že jsme ve fázi projektování neudělali žádnou chybu, a dosažené parametry upravené vody jsou akceptovatelné podle nařízení ministra. Po zavedení testovacího systému není rozhodnutí o zakoupení příslušných filtračních podloží nijak ohroženo, protože podloží v testovací sadě budou pocházet ze stejného zdroje. Ve spojení se zásypem podloží, které nabízíme, je naše nabídka komplexním řešením, které usnadňuje implementaci technologie úpravy vody ve vašem podniku. Toto řešení je určeno zejména pro klienty, kteří mají za úkol úpravu surové vody s velmi vysokým obsahem železa, manganu, tvrdosti a agresivního oxidu uhličitého.

Kontaktní formulář


Název firmy *

E-mail *

Phone number *
Obsah dotazu *


Dotaz byl odeslán.

Děkujeme
Error, please retry. Your message has not been sent