Aktivní uhlí lze získat prakticky z každého uhelného materiálu, který ve značném procentu obsahuje elementární uhlík.

Obecně používanými surovinami pro výrobu aktivního uhlí jsou:

  • živičné uhlí,
  • hnědé uhlí,
  • kokosové slupky,
  • antracit,
  • dřevo.

Kolem 60% všeho na světě používaného aktivního uhlí je černé uhlí. Závěrečné charakteristiky aktivního uhlí mohou být různé a závisí na mnoha faktorech během procesu jejich výroby. Černé uhlí se vyznačuje snadným vytvářením rozvinuté struktury, hnědé uhlí dosahuje nejvyššího objemu pórů, kokosové uhlí se charakterizuje největším množstvím aktivních míst, tvrdostí a odolností vůči oděru. Zatímco antracit disponuje největším množstvím elementárního uhlíku ze všech uvedených, což z něj činí to nejtvrdší a nejodolnější vůči působení agresivnímu prostředí. Dřevěné uhlí se používá jako sypké uhlí s nízkou objemovou hmotností a poměrně velkým množstvím makropórů.

Jak si lze všimnout, právě původ použitého aktivního uhlí předurčuje jeho pórovitost a možnost využití aktivního uhlí v různých průmyslových procesech.

Tabulka níže představuje přehled nejoblíbenějších surovin k výrobě aktivního uhlí a ukazuje závislost vnitřní stavby materiálu k jeho použití v průmyslu.

 

Surovina

Pórovitá struktura

Použití

Příklad aplikace

Živičné uhlí

Vysoká pórovitost, převaha mezopórů

Adsorpce kapalné fáze

Úprava vody

Čištění splašků

Remediace půd

Hnědé uhlí

Malá pórovitost, převaha makropórů

Adsorpce kapalné fáze

Odbarvení produktu

Kokosové slupky

Velmi vysoká pórovitost, převaha mikroporů

Adsorpce kapalné a plynné fáze

Úprava vody

Odstraňování zbytkového chlóru a ozónu

Adsorpce VOC

Antracit

Velmi malá pórovitost, převaha mezoporů

Adsorpce plynné fáze

Adsorpce VOZ

Dřevo

Velmi vysoká pórovitost, převaha makroporů

Adsorpce kapalné fáze

Úprava vody na sypkém uhlí

Odbarvení produktu

Charakteristika struktury aktivního uhlí v závislosti na původu

Přečtěte si také: