Granulované uhlí

Granulované uhlí

Granulované uhlí – granulky aktivního uhlí mají nepravidelný tvar. Toto uhlí se zpravidla využívá k čištění kapalin, ačkoliv se stává, že se granulované uhlí s větší velikostí zrn uplatňuje také při čištění vzduchu, plynů nebo jako katalyzátor reakcí.

Nejoblíbenější použití granulovaného aktivního uhlí:

 • čištění pitné vody v městských stanicích na úpravu vody (zlepšení barvy, chuti a vůně, odstraňování pesticidů a huminových sloučenin),
 • katalytické odstraňování zbytkového chlóru a ozónu,
 • redukce ChZT, AOX při čištění splašků,
 • odstraňování organických sloučenin (BTEX) při procesu remediace vod a půdy
 • odbarvení potravinářských výrobků (cukr, glukóza)
 • čištění parafínu a farmaceutického glycerinu

Formované uhlí

Formované uhlí

Formované uhlí – toto uhlí má podobu válečků, jejichž délka tvoří minimálně dvojnásobek průměru. Filtrační podloží s formovaným aktivním uhlím vytváří menší odpor vzduchu než podloží stejné výšky s granulovaným uhlím. Proto také se tento typ uhlí uplatňuje především u filtrace a ventilace vzduchu a plynů.

K nejvýznamnějším použitím patří:

 • redukce těkavých organických látek (VOC)
 • čištění poreakčních plynů od znečišťujících látek různého druhu
 • ochrana dýchacích cest
 • dezodorizace vzduchu, např. překládacích hal odpadu nebo prostorů čističek odpadních vod
 • znovuzískání organických sloučenin
 • čištění zemního plynu a bioplynu

Impregnované uhlí – obvykle jde o formované uhlí, jehož povrch byl pokryt příslušnou chemickou sloučeninou (impregnátem). Výběr vhodné aktivní látky umožňuje využívání jevu chemisorpce k zvýšení efektivnosti reakce. Impregnované uhlí se využívá především ke katalytickému odstraňování neorganických sloučenin z plynů různého druhu. K nejoblíbenějšímu použití impregnovaného uhlí patří:

 • dezodorizace vzduchu od pachotvorných sloučenin, jako jsou H2S nebo NH3
 • odstraňování neorganických znečišťujících látek z reakčních plynů
 • čištění bioplynu od sirovodíku
 • čištění zemního plynu od rtuti

Sypké uhlí

Sypké uhlí

Sypké uhlí – jde o aktivní uhlí, jehož granulky mají po namletí velikost setin milimetru. Používání aktivního uhlí tohoto typu vyžaduje obvykle využívání speciálních systémů dávkování. Sypké uhlí se používá k:

 • úprava pitné vody (povrchové vody v období kvetení nebo podzemní k redukci huminových sloučenin)
 • odstraňování organických sloučenin typu ChZT nebo AOX v čistírnách odpadních vod
 • obohacení aktivního sedimentu
 • odbarvování chemických a potravinářských produktů
 • odstraňování dioxinů, furanů a rtuti z plynů vznikajících během tepelného zpracování odpadu

Přečtěte si také: