FORMOVANÉ UHLÍ

węgiel pylisty

Sorbotech® GE

je formované aktivní uhlí vyráběné z vytříděných druhů uhlí. Jeho vysoce vyvinutý vnější povrch zajišťuje efektivní adsorpci široké škály organických sloučenin přítomných v proudech vzduchu a plynu a vhodná velikost a rozložení pórů z něj činí ideální prostředek pro použití v průmyslu a větracích systémech.

Použití:

 • Odstraňování těkavých organických sloučenin
 • Výplně filtrů pro digestoře
 • Filtry lakovacích a stříkacích kabin
 • Filtrace výparů rozpouštědel, dehtu a paliv
 • Dezodorizace
 • Odstraňování siloxanů

 

GRANULOVANÉ UHLÍ

węgiel pylisty

Sorbotech® LG

je granulované aktivní uhlí vyráběné z nejkvalitnějšího uhlí. Je speciálně zpracováno pro úpravu pitné vody a odstraňování z ní látek, které ovlivňují barvu, chuť a vůni. Kromě toho je ideálním prostředkem pro filtraci odpadních vod nebo technologických vod, odstraňuje z nich organické nečistoty na stopové množství.

Sorbotech® LGCO

je granulované aktivní uhlí vyráběné z kokosových skořápek nejvyšší kvality. Jeho vysoce vyvinutý vnější povrch, mikroporézní struktura pórů a vysoká tvrdost z něj činí ideální prostředek pro úpravu pitné vody, vylučuje z ní látky ovlivňující barvu, chuť a vůni. Kromě toho je vynikajícím výrobkem pro filtraci odpadních vod nebo technologických vod, odstraňuje z nich organické nečistoty na stopové množství.

Sorbotech® GG

je granulované aktivní uhlí vyráběné z vytříděných druhů uhlí. Jeho vysoce vyvinutý vnitřní povrch z něj činí ideální prostředek pro účinnou adsorpci širokého rozsahu organických sloučenin přítomných v proudech vzduchu a plynu, mimo jiné v průmyslu a větracích systémech.

Sorbotech® GGCO

je granulované aktivní uhlí vyráběné z kokosových skořápek nejvyšší kvality. Jeho vysoce vyvinutý vnitřní povrch, mikroporézní struktura pórů a vysoká tvrdost z něj činí ideální prostředek pro zajištění efektivní a účinné adsorpce širokého rozsahu organických sloučenin přítomných v proudech vzduchu a plynu, mimo jiné v průmyslu a větracích systémech.

Sorbotech® FGB

je granulované aktivní uhlí vyráběné z vytříděných druhů uhlí. Jeho vhodně vyvinutá vnitřní struktura zajišťuje efektivní adsorpci a vysokou účinnost odstraňování dioxinů, furanů a těžkých kovů ze spalovacích plynů pocházejících z tepelného zpracování odpadních usazenin nebo ze spalování odpadů.

Použití:

 • Odstraňování dioxinů, furanů a těžkých kovů z výfukových plynů

Sorbotech® FGBS

je granulované aktivní uhlí impregnované sloučeninami síry, vyráběné z vytříděných druhů uhlí. Jeho vhodně vyvinutá vnitřní struktura zajišťuje efektivní adsorpci a vysokou účinnost odstraňování dioxinů, furanů a těžkých kovů (zejména rtuti) z výfukových plynů pocházejících z tepelného zpracování odpadních usazenin nebo spalování odpadů.

Použití:

 • Odstraňování dioxinů, furanů a těžkých kovů z výfukových plynů
 • Odstraňování rtuti ze spalin

 

IMPREGNOVANÉ UHLÍ

węgiel pylisty

Sorbotech® GERS

je impregnované nebo katalytické, formované aktivní uhlí vyráběné aktivací páry vytříděného antracitového uhlí. Vhodně vybraný výrobní proces zaručuje trvalou dobrou kvalitu a vysoké sorpční schopnosti. Toto uhlí slouží hlavně pro odstraňování sloučenin síry z plynů.

Použití:

 • Odstraňování sirovodíku
 • Odstraňování oxidu siřičitého
 • Odstraňování merkaptanů
 • Dezodorizace
 • Čištění bioplynu

Sorbotech® GERA

je impregnované, formované aktivní uhlí vyráběné aktivací páry vytříděných druhů uhlí. Vyznačuje se vysokou tvrdostí a velkým množstvím pórů, což z něj činí ideální prostředek pro použití v průmyslu a větracích systémech. Toto uhlí se používá pro odstranění amoniaku a těkavých aminů z proudů plynů a vzduchu.

Použití:

 • Odstraňování amoniaku z plynu
 • Odstraňování těkavých aminů
 • Dezodorizace při čištění odpadních vod

Sorbotech® GERF

je impregnované, formované aktivní uhlí vyráběné aktivací páry vytříděných druhů uhlí. Vhodně vysoká tvrdost a velké množství pórů z něj činí ideální prostředek pro použití v průmyslu a větracích systémech. Toto uhlí se používá pro odstranění formaldehydu z proudů plynů a vzduchu.

Použití:

 • Odstraňování formaldehydu

Sorbotech® GERM

je impregnované, formované aktivní uhlí vyráběné aktivací páry vytříděných druhů uhlí. Vhodně vysoká tvrdost a velké množství pórů z něj činí ideální prostředek pro použití v průmyslu a větracích systémech. Toto uhlí se používá pro odstraňování výparů rtuti z proudů plynů a vzduchu.

Použití:

 • Odstraňování výparů rtuti

 

PRACHOVÉ UHLÍ

węgiel pylisty

Sorbotech® LPW

je aktivní prachové uhlí vyráběné z vysoce kvalitního dřevěného uhlí. Jeho makroporézní vnitřní struktura z něj činí ideální prostředek pro úpravu pitné vody, filtraci odpadních vod nebo technologických vod, odstraňuje z nich látky ovlivňující barvu, chuť a vůni. Jeho dávkování do filtrované kapaliny může probíhat nepřetržitě nebo v pravidelných intervalech.

Použití

 • Úprava vody
 • Čištění odpadních vod
 • Filtrace výrobních roztoků

Sorbotech® LPB

je prachové aktivní uhlí vyráběné z vysoce kvalitního černého uhlí. Jeho makroporézní vnitřní struktura z něj činí ideální prostředek pro úpravu pitné vody, filtraci odpadních vod nebo technologických vod, odstraňuje z nich látky ovlivňující barvu, chuť a vůni. Jeho dávkování do filtrované kapaliny může probíhat nepřetržitě nebo v pravidelných intervalech.

Použití:

 • Úprava vody
 • Čištění odpadních vod
 • Filtrace výrobních roztoků

Sorbotech® FP

je prachové aktivní uhlí vyráběné z vytříděných druhů uhlí. Jeho vhodně vyvinutá vnitřní struktura zajišťuje efektivní adsorpci a vysokou účinnost odstraňování dioxinů, furanů a těžkých kovů z výfukových plynů pocházejících z tepelného zpracování odpadních usazenin nebo spalování odpadů.

Použití:

 • Odstraňování dioxinů, furanů a těžkých kovů z výfukových plynů

Sorbotech® FPB

je prachové aktivní uhlí impregnované sloučeninami síry, vyráběné z vytříděných druhů uhlí. Jeho vhodně vyvinutá vnitřní struktura zajišťuje efektivní adsorpci a vysokou účinnost odstraňování dioxinů, furanů a těžkých kovů (zejména rtuti) z výfukových plynů pocházejících z tepelného zpracování odpadních usazenin nebo spalování odpadů.

Použití:

 • Odstraňování dioxinů, furanů a těžkých kovů z výfukových plynů
 • Odstraňování rtuti ze spalin

Přečtěte si také: