Používání sušicích a lakovacích kabin výrazně zvyšuje efektivitu výroby a zajišťuje vysokou kvalitu lakového povlaku. Vzhledem k vysoké vydatnosti lakování je použití takového zařízení doprovázeno zvýšenou emisí VOC do atmosféry. Díky vysoké účinnosti jsou filtry Sorbofil® výroby ACES nejjednodušším řešením tohoto problému.

Čím dál větší počet výrobních závodů se rozhoduje pro investice do lakovacích a sušicích kabin. Tato investice umožňuje zajistit vysokou kvalitu lakového povlaku se současným zvýšením výrobní efektivity. Používání kabiny zajišťuje stálost procesu lakování z hlediska prašnosti, vhodné teploty nanášení povlaku a sušení nebo vhodného větrání.

Zvýšení výrobní účinnosti je neoddělitelně spojeno se zvýšením emisí těkavých organických sloučenin (zkráceně VOC) do atmosféry. K nejčastěji se vyskytujícím sloučeninám patří toluen, xylen, propan-2-ol. Celková koncentrace VOC v plynech pocházejících z kabin závisí na množství a typu používaných barev a může činit dokonce několik set miligramů v každém kubickém metru vypouštěného vzduchu. Objem plynů závisí na velikosti kabiny a může dosáhnout veličin až několika desítek m³/h.

V zájmu ochrany životního prostředí jsou uživatelé takových zařízení povinni omezit emise VOC do atmosféry. Při výběru vhodného řešení je třeba zvážit několik důležitých aspektů:

  • fázový proces (aktuální koncentrace závisí na fázi prováděných prací, jako jsou příprava na lakování, lakování nebo sušení)
  • množství a typ použitých laků a rozpouštědel
  • provozní režim podniku
  • objem proudu vzduchu
  • fyzikálněchemické parametry plynů

Adsorpce na aktivním uhlí je nejlepší způsob na omezení emisí VOC ze vzduchu z lakovacích kabin. Pro zajištění vhodných podmínek pro používání uhlíkového podloží (rychlost filtrace, doba kontaktu) se musí používat řada uhlíkových filtrů. V nabídce ACES můžete najít celou řadu filtrů Sorbofil®, které zajistí vhodné podmínky pro čištění proudu plynů od několika set do několika desítek tisíc metrů krychlových za hodinu. Speciálně navržené jednotky umožňují plné využití vlastností uhlíkového podloží a dosažení vysoké efektivity čištění je možné díky použití vysoce kvalitního uhlí Sorbotech® GE. Se zohledněním montáže uhlíkových filtrů v etapě instalace kabiny je možné sladit automatizaci našich filtrů s ovládáním kabiny a výběrem vhodného ventilátoru pro kabinu a filtr.

Neváhejte kontaktovat náš tým, aby pro vás vybral vhodné řešení.

Přečtěte si také:

Kontaktní formulář


Název firmy *

E-mail *

Phone number *
Obsah dotazu *


Dotaz byl odeslán.

Děkujeme
Error, please retry. Your message has not been sent